‘Calon Onest, Calon Lân’
The Life & Work of Daniel James

From March 24th: A new exhibition in collaboration with Swansea Museum

At Swansea Museum (main building) from March 24th: 

  • Open Tuesday – Sunday
  • Closed Mondays except Bank Holiday Mondays
  • 10am – 4:30pm (last admission 4.10pm)
  • Free admission

Ganwyd Daniel James ar 23 Ionawr 1848, yn un o bum plentyn a anwyd yn Nhreboeth i Daniel a Mary. Dangosodd Cyfrifiad 1861 ei fod yn gweithio yng Nglandŵr pan oedd yn 13 oed a pharhaodd i weithio fel gweithiwr llaw trwy gydol ei fywyd, gan ddarparu ar gyfer ei deulu’n rheolaidd.

Mewn cyferbyniad â’i waith fel gweithiwr llaw, dangosodd ei ochr artistig yn ei feistrolaeth o gymhlethdodau barddoniaeth Gymraeg. Ysgrifennodd dan y ffugenw Dafydd Mynydd-bach i ddechrau, ond mae’n fwy adnabyddus fel Gwyrosydd, ei enw barddol. Cyhoeddwyd tri llyfr o’i farddoniaeth rhwng 1885 a 1898 ac un o’r cerddi enwocaf a ddaeth o’r llyfrau hyn yw Calon Lân. Mae nifer o ffynonellau’n honni ei tharddiad a gosodwyd y geiriau ar fwy nag un sgôr gerddorol. Caiff ei chysylltu â’r cerddoriaeth a gyfansoddwyd gan John Hughes (1872-  1914).

Mae Calon Lân wedi dal prawf amser, a chaiff ei chanu’n aml yn ystod digwyddiadau chwaraeon a chrefyddol yng Nghymru ac ar draws y byd.

Mae’r arddangosfa hon yn dathlu bywyd a gwaith Daniel James ar ganmlwyddiant ei farwolaeth.

Yn agor yn Amgueddfa Abertawe ar Fawrth 24ain 2020.


Daniel James was born on 23rd January 1848, one of five children born in Treboeth to Daniel and Mary. The 1861 Census shows he was working in Landore at the age of thirteen and he continued as a manual worker throughout his life, always providing for his family.

In contrast to his life as a manual worker his artistic side is revealed by his mastery of the intricacies of Welsh poetry. He initially wrote under the pseudonym Dafydd Mynyddbach but is better known as Gwyrosydd, his Bardic name. Three books of his poetry were published between 1885 and 1898 and one of the most famous poems to emerge from the books is Calon Lân.

Several sources claim its origin and it has been set to more than one music score. It is mainly associated with the music composed by John Hughes (1872-1914).

Calon Lân has stood the test of time, often being sung at sporting and religious events not just in Wales but throughout the world.

This exhibition celebrates the life and work of Daniel James on the centenary of his death.

Opens at Swansea Museum on March 24th 2020.

Tags: , , ,

Translate »